Inwestowanie w nieruchomości

Kupno nieruchomości od syndyka

2.35Kwyświetleń

Zakup nieruchomości od syndyka to jeden ze sposobów na nabycie mieszkania w korzystnej cenie. Mimo że wielu kupującym kojarzy się to z ryzykowną inwestycją, długi poprzedniego właściciela nie obciążają nowego nabywcy.

Czy warto kupić nieruchomość od syndyka?

Kupno mieszkania od syndyka wielu osobom kojarzy się z ryzykiem. Jednak zgodnie z prawem upadłościowym sprzedaż nieruchomości w toku postępowania upadłościowego powoduje wygaśnięcie praw i roszczeń osobistych ujawnionych we wpisie w księdze wieczystej, a także nieujawnionych, ale zgłoszonych sędziemu-komisarzowi. Oznacza to, że nowy nabywca nieruchomości nie staje się obciążony długami poprzedniego właściciela, a na podstawie umowy sprzedaży mieszkania wykreślana jest hipoteka. Problemem mogą stanowić jednak wpisy dotyczące użytkowania oraz dożywocia.

Warto wiedzieć, że zawarcie umowy sprzedaży nie jest jednoznaczne z eksmisją zamieszkujących nieruchomość osób. W takim wypadku konieczne jest uzyskanie nakazu eksmisji z klauzulą wykonalności, jednak w sytuacji, gdy wśród lokatorów znajdują się osoby nieletnie lub niepełnosprawne, eksmisja nie zostanie wykonana.

Z tego powodu przed kupnem nieruchomości konieczna jest weryfikacja wpisów w III dziale księgi wieczystej, a samą nieruchomość kupić najlepiej w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej. W takim przypadku upadły zamieszkujący lokal ma prawo uzyskać środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, dzięki czemu dotychczasowi właściciele zazwyczaj opuszczają lokal z własnej woli.

Kupno nieruchomości krok po kroku

Zakup nieruchomości od syndyka nie jest trudny. Najczęściej oferty sprzedaży umieszczane są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka, w prasie, a także na portalach ogłoszeniowych. Oferty muszą zawierać informacje na temat warunków przetargu, jego przedmiotu, miejsca oraz czasu. Z pełnymi warunkami sprzedaży zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego dostępnych na stronie internetowej, w sądzie oraz w biurze syndyka. Według prawa upadłościowego do licytacji lub przetargu nie mogą przystąpić osoby spokrewnione, lub związane z syndykiem.

Oprócz tego zastrzeżenia głównym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, wynoszącego najczęściej 10 procent wartości nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość upłynniana jest w formie sprzedaży z wolnej ręki, konieczne jest spełnienie warunków sprecyzowanych przez syndyka.

Przetarg lub aukcja prowadzone są przez syndyka, a wybrany przez niego licytujący musi zostać zaaprobowany przez sędzie-komisarza. Do obowiązków tego ostatniego należy także zatwierdzenie warunków sprzedaży nieruchomości.

Ile kosztuje nieruchomość od syndyka?

Cena nieruchomości ustalana jest na podstawie oceny rzeczoznawczy. Wartość lokalu zależy od metrażu, a także standardu i poziomu jego utrzymania. Wśród mieszkań, które trafiają do sprzedaży w wyniku postępowania upadłościowego, znaleźć można najczęściej nieruchomości wymagające remontu lub odnowienia.

Źródło:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-nieruchomosci-od-syndyka-czy-warto

 

Dodaj komentarz