Dymiący komin z czerwonej cegły pokryty czarną sadzą
DofinansowaniaProgramy lokalne i gminne

Program “Ciepłe Mieszkanie”– rozpoczął się nabór wniosków dla gmin

307wyświetleń

W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Do kiedy będzie można składać wnioski, aby uzyskać dofinansowanie?

Bezzwrotne dotacje w programie „Ciepłe mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem trwającego już od 2018 r. programu „Czyste powietrze”. Ogólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych bez centralnego ogrzewania. Budynek wielorodzinny rozumie się jako budynek, w którym wydzielone są przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Dofinansowanie ma pozwolić ogrzać się o wiele wydajniej z wykorzystaniem bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Poziom dofinansowania zależy od indywidualnych dochodów.

Program obejmuje demontaż nieefektywnych źródeł ciepła i zakup nowych. Dotyczy to:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Poza tym możliwe będzie również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Koszty programu pokryją także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Koszty programu

Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł. Średnia wysokość dotacji dla jednego lokalu mieszkalnego może wynosić od 15 tys. zł do maksymalnie 37,5 tys. zł.

Do kiedy złożyć wniosek?

Poszczególne gminy będą ustalać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych i informować o tym na swoich stronach internetowych.

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

WFOŚiGW obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowana dana gmina, będąca beneficjentem programu. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dotację z beneficjentami końcowymi. Na ich podstawie gminy będą aplikować o dofinansowanie do właściwego WFOŚiGW.

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r., a drugi nabór potrawa do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

ŹRÓDŁA:
gov.pl/web/klimat/ruszyl-nabor-dla-gmin-w-nowym-programie-cieple-mieszkanie
czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Dodaj komentarz