AktualnościDofinansowaniaProgramy rządowe

Więcej pieniędzy na finansowanie programu “Czyste Powietrze”

65wyświetleń

Program „Czyste powietrze” ma zapewnione trwałe i stabilne finansowanie na lata 2024-2029. Łączne środki w wysokości 6,4 mld złotych zagwarantują wsparcie dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Publiczne środki pozwolą poprawić jakość powietrza, obniżyć wysokość rachunków za energię oraz zwiększyć komfort mieszkańców.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 16 umów ze wszystkimi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) na dystrybucję środków z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Łączna kwota dofinansowania na lata 2024-2029 to 6,4 mld złotych.

Ze środków tych sfinansowane zostanie wsparcie dla 145 520 rodzin. Zagwarantowany budżet pozwoli gospodarstwom domowym wymienić ponad 111 tys. źródeł ciepła i zmodernizować energetycznie prawie 100 tys. budynków.

Zmiany w programie od kwietnia 2024 roku

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski system dofinansowania wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. 22 kwietnia bieżącego roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na nowych zasadach.

Ze środków publicznych będzie można sfinansować zakup pompy ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet które spełniają określone normy techniczne i są wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (tzw. lista ZUM).

Najwyższy poziom dofinansowania będzie można uzyskać na termomodernizację jednego domu jednorodzinnego lub jednego mieszkania. Aby ograniczyć nadużycia, kolejne dofinansowanie dla tego samego beneficjenta będzie mogło być zrealizowane jedynie na poziomie podstawowym.

Zmieniają się też wymogi formalne dotyczące dotacji w przypadku zaliczki wymaganej przez wykonawcę oraz dotacji realizowanych przez pełnomocnika.

Realizacja trzech korzyści

Remonty i termomodernizacje mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, ale również zmianę sposobu jej wytwarzania. Wymiana tradycyjnych urządzeń grzewczych zużywających paliwa kopalne na nowe, ekologiczne rozwiązania produkujące prąd z odnawialnych źródeł poprawi jakość powietrza, a tym samym wpłynie na poprawę stanu zdrowia Polaków. Przyznane środki finansowe, docelowo do 2030 roku pozwolą zredukować roczną emisję CO2 o 0,5 mln ton ekwiwalentu.

Druga korzyść, jaką przyniosą inwestycje to obniżenie rachunków za prąd lub ogrzewanie, które bezpośrednio wpłyną na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Dla wielu rodzin ważny będzie również trzeci cel, jaki uda się zrealizować przy okazji wprowadzanych zmian. Nowoczesne, zautomatyzowane systemy grzewcze są praktycznie bezobsługowe. Nie wymagają regularnego dostarczania paliwa np. w postaci węgla. Pozwalają również utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach, w zdecydowany sposób poprawiając komfort mieszkańców.

ŹRÓDŁA:
gov.pl/web/klimat/minister-paulina-hennig-kloska-o-nowych-zrodlach-finansowania-programu-czyste-powietrze

Dodaj komentarz