Aktualności

Nowe zasady wyceny nieruchomości

162wyświetleń

Od września obowiązują nowe zasady wyceny nieruchomości. Wcześniejsze wytyczne zostały zmienione m.in. po to, aby wyeliminować sytuacje, w których przepisy mogły być interpretowane w różny sposób, oraz usunąć zapisy, które mogły być trudne do stosowania w praktyce.

Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie wyceny nieruchomości weszło w życie 9 września bieżącego roku. Dotychczasowe przepisy, na podstawie których rzeczoznawcy majątkowi opracowywali wyceny nieruchomości, były już przestarzałe. Wytyczne dotyczące metodyki wyceny obowiązywały prawie 19 lat i nie były dostosowane do aktualnych realiów rynkowych.

Zmiany w odpowiedzi na potrzeby rzeczoznawców

Szersza modyfikacja rozporządzenia pozwoli ujednolicić sposób wykonywania wycen, a przez to poprawi się jakość usług oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych. Zabiegali oni o gruntowne zmiany nieaktualizowanych przez lata przepisów, aby móc łatwiej i szybciej realizować zlecenia.

Nowelizacja regulacji została poprzedzona analizą obowiązujących przepisów oraz dyskusją ze środowiskiem zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Dzięki temu zostały określone obszary, które wymagały pilnego doprecyzowania lub ponownego uregulowania. Dotyczyło to głównie kwestii, które mogły być interpretowane w rozbieżny sposób.

Dzięki zmianom prezentowane w wycenach dane będą bardziej precyzyjne, a zmieniona treść operatu szacunkowego sprawi, że informacje będą czytelniejsze i łatwiejsze do przetwarzania. Doprecyzowany został także sposób podpisywania dokumentu przez rzeczoznawcę.

Najważniejsze zmiany w regulacjach

Rozporządzenie dotyczące sposobu wykonywania wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych zmienia zapisy między innymi w zakresie:

  • stosowanych procedur do przygotowania wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym,
  • procedur określania wartości nieruchomości rolnych i leśnych, które w nowych regulacjach zostały doprecyzowane,
  • modyfikacji metody wskaźników szacunkowych gruntów, dzięki czemu w pełniejszy sposób będzie oddawany charakter rynkowej wartości analizowanej nieruchomości,
  • wprowadzenia możliwości określania w sposób parametryczny wartości nieruchomości przed podziałem, dzięki czemu nawet w przypadku braku danych rynkowych możliwe będzie ustalenie opłaty adiacenckiej.

Zmiany w przepisach uwzględniają również zapisy zawarte wcześniej w standardzie zawodowym w zakresie przygotowania wyceny nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie wierzytelności. Uregulowane zostały kwestie dotyczące dokonywania oględzin nieruchomości oraz sformułowane zostały wytyczne dotyczące wyceny nieruchomości, których dotyczą ograniczone prawa rzeczowe, dzięki czemu możliwe będzie przygotowanie operatu z uwzględnieniem wyceny służebności.

Dzięki nowelizacji uelastycznione zostały również procedury dotyczące wyceny nieruchomości, która stanowi jeszcze przedmiot użytkowania wieczystego. W takim przypadku dopuszczony został również inny sposób przygotowania wyceny oprócz stosowanego zazwyczaj podejścia porównawczego.

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości ukazało się w Dzienniku Ustaw 8 września 2023 roku. Nowelizacja weszła w życie następnego dnia.

ŹRÓDŁA:
geoforum.pl/news/34193/nowe-przepisy-w-zakresie-wyceny-nieruchomosci-juz-obowiazuja

Dodaj komentarz