Widok z góry na wiejskie zabudowania zgrupowane przy drodze
Aktualności

Zbliża się koniec użytkowania wieczystego

198wyświetleń

Rząd planuje zmiany w użytkowaniu wieczystym. Wprowadzony ma zostać rynkowy model odpłatności za grunt, który nabywa jego dotychczasowy użytkownik wieczysty. Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwietniu trafił do sejmu.

Jeszcze w tym roku w życie ma wejść zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy której przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w jego własność.

Użytkowanie wieczyste polega na tym, że osoba fizyczna lub prawna ma możliwość korzystania z nieruchomości przez określony czas, w zamian za wniesienie na rzecz właściciela nieruchomości opłaty jednorazowej lub uiszczanej raz w roku. Zazwyczaj okres użytkowania wieczystego wynosi 99 lat, a użytkownik wieczysty, chociaż nie posiada prawa własności do nieruchomości, może z niej korzystać, a nawet ją wynająć lub sprzedać, ponosi także koszty jej utrzymania. Użytkowanie wieczyste często wykorzystywane jest w przypadku nieruchomości gruntowych, na których znajdują się budynki lub elementy infrastruktury, takie jak linie kolejowe, autostrady, czy porty.

Rząd planuje usunięcie z polskiego porządku prawnego użytkowania wieczystego, które jest pozostałością po czasach PRL. 12 kwietnia 2023 roku do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Proponowane zmiany mają dać przedsiębiorcom, osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym możliwość pozyskania na własność gruntów, które do tej pory miały w użytkowaniu wieczystym. Dzięki temu nie będzie już trzeba pamiętać o corocznym regulowaniu należności wynikających z użytkowania wieczystego. W odróżnieniu od gruntów mieszkaniowych, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nie będzie następowało z mocy prawa, ale będzie wymagało złożenia wniosku. Użytkownik wieczysty nie będzie miał również obowiązku nabywania gruntu na własność. Jeśli jednak w terminie jednego roku od wejścia w życie ustawy złoży stosowny wniosek z żądaniem sprzedaży gruntu, wówczas organy publiczne nie będą mogły odmówić sprzedaży wskazanej nieruchomości.

Cena wykupu nieruchomości będzie wynosiła 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, pod warunkiem wpłaty jednorazowej. W przypadku rozłożenia płatności na raty, na okres maksymalnie 10 lat, cena będzie wynosiła 25-krotność opłaty rocznej. Docelowo cena za grunt ma wynosić 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu. Ustawa przewiduje bonifikaty m.in. dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także preferencje dla przedsiębiorców w ramach limitów pomocy de minimis.

Nowe przepisy mają zapewnić spójny i sprawiedliwy mechanizm płatności za grunt, a także większą stabilność prawa i bezpieczeństwo inwestowania. Jak wskazuje rząd, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu ma zachęcić firmy do inwestowania, a dla jednostek samorządu terytorialnego będzie stanowiło większe jednorazowe wpływy do budżetu. Ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ŹRÓDŁA:
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971150741
gov.pl/web/rozwoj-technologia/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc

Dodaj komentarz