Aktualności

Rynek nieruchomości gruntowych w 2 połowie 2022

173wyświetleń

Analitycy PKO BP przewidują, że w okresie od roku, do dwóch lat prawdopodobna jest stabilizacja na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Oczekują również niewielkich spadków cen. Wszystko to za sprawą problemów na runku budowlanym i zmniejszeniem popytu, które są konsekwencją wysokich stóp procentowych oraz ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych. Jak wyglądał rynek działek gruntowych pod koniec poprzedniego roku?

W drugiej połowie 2022 roku znacząco zmalał popyt na zakup gruntów, co było konsekwencją drogich i trudnodostępnych kredytów. Problemy z uzyskaniem atrakcyjnego finansowania, wraz z utrzymującymi się wysokimi cenami materiałów budowlanych sprawiły, że zmalała presja na szybki zakup gruntów budowlanych. Niższy popyt sprawił, że wyhamowały wzrosty cen gruntów szczególnie w dużych aglomeracjach. Od początków pandemii utrzymuje się za to spore zainteresowanie gruntami w mniejszych ośrodkach oraz poza miastami.

Wstępne statystyki powiatowe dotyczące zarejestrowanych aktów notarialnych w okresie od I do III kwartału 2022 roku wskazują na umiarkowany wzrost cen. Średnia cena za metr kwadratowy gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzrosła w miastach o około 14% rok do roku, a na obszarach podmiejskich o około 9% w porównaniu do roku poprzedniego.

Załamanie na rynku kredytów na zakup gruntów

Liczba kredytów na zakup gruntów pod zabudowę mieszkaniową spadała w zeszłym roku jeszcze szybciej niż liczba kredytów mieszkaniowych. W drugiej połowie 2022 roku liczba kredytów na grunty była aż o 82% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla porównania w drugiej połowie 2021 roku zanotowaliśmy wzrost o 17% w relacji rok do roku.

Spadek liczby nowych inwestycji

Ceny ziemi netto pod projekty w budownictwie wielorodzinnym, według analiz przeprowadzonych przez PKO BP, rosły w 2022 roku wolniej niż rok wcześniej. Wzrost wyniósł średnio 17% rok do roku w przypadku przeciętnych lokalizacji oraz o 30% w bardzo dobrych lokalizacjach. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku ceny rosły odpowiednio o 27% i o 42%.

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku znacząco spadła liczba nowych inwestycji na rynku mieszkaniowym. W przypadku budownictwa indywidualnego spadek wyniósł 29% rok do roku, a w przypadku rynku deweloperskiego liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych zmniejszyła się o 34%.

Zmniejszyła się też liczba wydanych pozwoleń na budowę. Dla inwestorów indywidualnych wydano o 31% mniej pozwoleń niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w przypadku deweloperów pozwoleń było mniej aż o 37%.

Zniechęcenie do zakupów ziemi przez rolników

Utrzymująca się niepewność związana z wojną w Ukrainie oraz duże prawdopodobieństwo spadku cen produktów rolnych w 2023 roku wywierają negatywny wpływ na produkcję rolną, oraz nastroje rolników. Wciąż wysoki poziom stóp procentowych sprawia, że wzrost kosztów finansowania zniechęca rolników do zaciągania kredytów na zakup ziemi. Analitycy przewidują, że spadnie popyt na nieruchomości rolne, niezabudowane, a w konsekwencji spadnie dynamika wzrostów cen.

ŹRÓDŁA:
pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/nieruchomosci-gruntowe-rynek-gruntow-niezabudowanych-2h22-ceny-rosly-wolniej-malo-transakcji/

Dodaj komentarz