Aktualności

Jest ożywienie w branży budowlanej (nowe dane GUS)

177wyświetleń

Wyniki polskiej branży budowlanej we wrześniu bieżącego roku były zdecydowanie lepsze od prognoz. Niska baza z zeszłego roku sprawia, że dane wyglądają wyjątkowo dobrze, ale ożywieniu sprzyja pogoda, nastroje na rynku oraz poprawa koniunktury w budownictwie.

Główny Urząd Statystyczny opublikował kilka dni temu najświeższe dane na temat sytuacji w budowlance – dane zaskoczyły analityków. Dynamika w cenach stałych w ujęciu rok do roku przyśpieszyła we wrześniu do 11,5 proc. W sierpniu wskaźnik ten był zdecydowanie niższy i wynosił zaledwie 3,5 proc. Wrześniowy wynik jest niemal dwa razy wyższy od prognoz, które przewidywały wzrost o 6 proc. rok do roku.

Inżynieria lądowa i morska ciągnie branżę się do góry

Analizując dane publikowane przez GUS, należy pamiętać, że ta statystyka obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej dziesięć osób i dotyczy szerokiego sektora. Oprócz budownictwa mieszkaniowego na wyniki branży wpływają również m.in. budowy infrastruktury, inżynieria lądowa i wodna czy roboty specjalistyczne.

Największa dynamika wzrostów we wrześniu 2023 roku dla produkcji budowlano-montażowej wystąpiła w przedsiębiorstwach, w których podstawowym segmentem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł aż 17,9 proc. Przedsiębiorstwa realizujące specjalistyczne prace budowlane zanotowały wzrost o 10 proc. a firmy zajmujące się wznoszeniem budynków o blisko 4 proc.

Porównując wyniki września do sierpnia bieżącego roku ogólny wskaźnik produkcji budowlano-montażowej zwiększył się o 11,4 proc. Podobnie jak w ujęciu rocznym największe wzrosty zanotowały firmy specjalizujące się budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W tym przypadku wyniki poprawiły się o 13,6 proc. Sektor zajmujący się wznoszeniem budynków wzrósł o 10 proc., a firmy wykonujące pace specjalistyczne o 9 proc.

Jeśli wyeliminujemy sezonowość, to okaże się, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 roku urosła o 15,2 proc. w ujęciu rok do roku i o 3,7 proc. w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Od początku roku produkcja zwiększył się jednak tylko o 2,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W takim ujęciu największe wzrosty zanotowały firmy zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+10,5 proc.) natomiast najsłabszy wynik zaobserwowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków (-8,1 proc.).

Sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom

Według analityków pozytywnym odczytom sprzyja niska baza z zeszłego roku, prognozy są jednak optymistyczne. Roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej rośnie od kilku miesięcy. Najsłabsze wyniki notowane na wiosnę bieżącego roku nie powtarzały się w ostatnim czasie. Wysokie odczyty częściowo zawdzięczamy też dobrej pogodzie, która ułatwia realizację inwestycji.

W najbliższych miesiącach można spodziewać się, że głównym motorem napędowym dla branży budowlanej stanie się segment realizujący budowy domów. Obniżki stóp procentowych, łatwiejszy dostęp do taniego finansowania zakupów mieszkań, program Bezpieczny Kredyt 2% sprawiają, że szybko rośnie popyt na nowe mieszkania, który będzie napędzał nowe inwestycje mieszkaniowe.

ŹRÓDŁA:
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/

Dodaj komentarz