Nowe bloki mieszkalne
Aktualności

Wpływ zagranicznego kapitału na rynek mieszkaniowy

349wyświetleń

Heritage Real Estate w najnowszym raporcie analizuje proces napływu kapitału zagranicznego na rynek nieruchomości i szacuje, jak zmieniać się będzie wielkość tego rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Na polskim rynku mieszkaniowym spodziewać się można dynamicznego wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych, co rodzi pewne obawy.

Atrakcyjność cenowa i dobre perspektywy rozwoju, a także większa rentowność inwestycji w porównaniu z krajami zachodnimi, powodują, że rośnie zainteresowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych polskim rynkiem nieruchomości. Na zagranicznych rynkach jest to zjawisko obserwowane od lat, a notowany od 2015 r. wzrost cen mieszkań na świecie, potęguje obawy o dostępność cenową mieszkań dla indywidualnych nabywców.

Autorzy raportu przytaczają badania przeprowadzone w latach 2007-2018 w Australii, Hongkongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Badacze skupiali się przede wszystkim na tym, jak napływ kapitału zagranicznego wpływa na zmianę cen mieszkań, dochodząc do wniosku, że powoduje on wzrost cen we wszystkich segmentach nieruchomości mieszkaniowych. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych napływ kapitału zagranicznego na rynek nieruchomości osiągnął najwyższym poziom w 2015 r. (odpowiednio 3 proc. i 0,5 proc. PKB), w Australii i Singapurze moment szczytowy odnotowano w latach 2012-2018 i wynosił on 0,9 proc. PKB, w Nowej Zelandii było to 0,6 proc., a w Kanadzie i Hongkongu 0,3 procent.

Badania przeprowadzone w latach 1999-2014 w Anglii i Walii pokazują, że wzrost liczby transakcji przeprowadzonych przez inwestorów zagranicznych o 1 punkt procentowy powoduje, że ceny nieruchomości rosły o 2,1 procent. Jednocześnie inwestycje prowadzone przez zagraniczne fundusze nie przyczyniają się do wzrostu podaży na rynku mieszkaniowym. Wzrost popytu na mieszkania skutkuje wzrostem cen, co przekłada się na to, że coraz mniej osób stać jest na zakup własnego mieszkania i decydują się na wynajem.

Analiza dotycząca rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że w 2017 r. podmioty zagraniczne kupiły nieruchomości mieszkaniowe o wartości 153 mld dolarów, podczas gdy w 2010 r. ich wartość wynosiła 66 mld dolarów. Eksperci wskazują, że na rynku amerykańskim jednoprocentowy wzrost wartości kapitału zainwestowanego przez zagranicznych inwestorów, skutkuje wzrostem cen mieszkań o 0,27 proc.

Podobnych badań nie przeprowadzono na razie na rynku polskim ze względy na stosunkowo krótką historię oraz małą ilość dostępnych danych. Na krajowym rynku nieruchomości dopiero ostatnie dwa lata przyniosły wyraźne ożywienie, jeśli chodzi o aktywność podmiotów zagranicznych inwestujących w pakietowe zakupy mieszkań, czy też transakcje dotyczące przejęć firm deweloperskich notowanych na giełdzie. W roku 2019 nastąpiła jedna z pierwszych dużych transakcji, kiedy firma Wing, wiodący węgierski deweloper, kupiła 56 proc. akcji firmy Echo Investments, a docelowo objęła 66 proc. akcji tego dewelopera. Później pochodzący z Niemiec TAG Immobilien, za 85 mln euro wykupił wrocławską firmę deweloperską Vantage. Największe przejęcie dotyczyło do tej pory firmy Budimex Nieruchomości, która na początku br. została kupiona przez polsko-czeskie konsorcjum – Cornerstone Partners oraz Crestyl za ok. 1,5 mld złotych.

ŹRÓDŁA:
heritagere.pl/raport-wplyw-inwestycji-instytucjonalnych-na-rynek-mieszkaniowy/

Dodaj komentarz