Blok mieszkalny w trakcie budowy z widocznym robotnikiem stawiającym murowaną ścianę w ramowej konstrukcji
Aktualności

Pogorszenie koniunktury w budownictwie i prognozy na kolejny kwartał

323wyświetleń

Aktualny wskaźnik koniunktury w budownictwie pokazuje znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi wartościami. Dla sektora budowlanego przewiduje się niekorzystny scenariusz. Aktywność w budownictwie będzie ograniczona między innymi ze względu na wysokie ceny materiałów oraz brak wykwalifikowanych pracowników.

Z raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że wskaźnik koniunktury w budownictwie w III kwartale 2022 roku osiągnął wartość – 1,3 pkt, co oznacza spadek o 4,8 pkt w porównaniu z II kwartałem bieżącego roku i o 8,4 pkt rok do roku. Średnia wartość wskaźnika koniunktury z III kwartału w latach 2017-2019, wynosi 17,2 pkt.

Obniżenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2022 roku wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,3 proc. Wynik zaskoczył ekonomistów, ponieważ spodziewali się wzrostu rok do roku o 6,6 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadku o 4,8 proc. Dane dotyczą przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób.

Produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 4,7 proc. niż w lutym 2020 roku, czyli w miesiącu, w którym pandemia nie wpłynęła aż tak negatywnie na aktywność w budownictwie.

Koniunktura w budownictwie ostatnio znacznie się pogarsza. Wzrost z lipca rok do roku o 4,2 proc. jest niższy niż 5,9 proc. z czerwca i 13 proc. z maja. Dane mogą być zaburzone efektem bazy porównawczej sprzed roku, ale na pogorszenie koniunktury w branży również ostatnie spadki w relacji miesiąc do miesiąca.

Bilans produkcji budowlano-montażowej

Obecne saldo produkcji jest o 2,2 pkt niższe niż w poprzednim kwartale i o 15,5 pkt niższe niż w III kwartale przed rokiem.

Znaczny spadek w porównaniu z sytuacją w minionym roku odnotowano w obu sektorach własnościowych: o 15,5 pkt w firmach prywatnych oraz o 23,6 pkt w przedsiębiorstwach publicznych. W porównaniu do średniej z III kwartału w latach sprzed pandemii tj. 2017-2019 rok, salda produkcji są istotnie niższe: dla budownictwa ogółem – 34,7 pkt, sektora prywatnego – 33,4 pkt, sektora publicznego – 34 pkt.

Saldo ocen gospodarki

Obecne saldo ocen gospodarki ma ujemną wartość, tj. 63,8 pkt w ujęciu ogółem. W zestawieniu z III kwartałem 2021 roku jest niższe o 45,1 pkt oraz 2,5 pkt niż w minionym kwartale.

Saldo ocen budownictwa

Obecne saldo ocen budownictwa jest porównywalne do poziomu z II kwartału 2022 roku i wynosi – 60,6 pkt, natomiast w relacji do III kwartału ubiegłego roku spadło o 57,7 pkt.

Ograniczona aktywność w budownictwie

Co wpłynęło na pogorszenie koniunktury w ostatnim kwartale?

Za główne przyczyny pogorszenia koniunktury w bieżącym kwartale firmy budowlane podają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych, ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy, szczególnie o niskich kwalifikacjach. Wzrastają także problemy z dostępnością kredytu i mniejsze zakupy gotówkowe mieszkań.

Jakie prognozy stawiają eksperci?

Ekonomiści Credit Agricole oceniają, że w najbliższych miesiącach aktywność w budownictwie będzie ograniczona przez przybierające na sile bariery podażowe, czyli brak wykwalifikowanych pracowników i podwyżki cen materiałów budowlanych i popytowe, tzn. mniejszą dostępność kredytów oraz rzadsze zakupy gotówkowe mieszkań, które podtrzymuje niepewność związana z wojną na Ukrainie.

Prognozy na IV kwartał 2022 roku

W IV kwartale 2022 roku zakłady budowlane spodziewają się dalszego spadku poziomu produkcji, a prognozowana wartość salda w ujęciu wynosi – 8,5 pkt.

Przeważająca część zakładów budowlanych ocenia własną sytuację finansową jako niekorzystną. Według raportu saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi – 21,3 pkt, dla sektora prywatnego jest równe – 23,0 pkt, a dla publicznego – 5,9 pkt

ŹRÓDŁA:
ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/Koniunktura-w-budownictwie.aspx

Dodaj komentarz