Inwestowanie w nieruchomości

Jak sprzedać mieszkanie bez podatku?

655wyświetleń

Sprzedając mieszkanie można uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jest to możliwe, jeżeli sprzedaż ma miejscu po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości. Wcześniej również istnieje możliwość uniknięcia opodatkowania, jednak muszą być spełnione dwa kryteria: nieuzyskania dochodu lub wydatkowania zarobionych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe.

Czym są własne cele mieszkaniowe?

Żadna ustawa nie definiuje jednoznacznie pojęcia własnych celów mieszkaniowych, stąd też pojawiają się problemy interpretacyjne tej kwestii. Generalnie, aby być zwolnionym z opodatkowania za pieniądze uzyskane z transakcji sprzedaży mieszkania, należy kupić nowe mieszkanie bądź dom, w którym nabywca sam będzie zamieszkiwać. Jest to najprostsza sytuacja, która uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opłacenia podatku dochodowego. Niemniej problem pojawia się w momencie, gdy nabywca chce zasiedlić mieszkanie dopiero w przyszłości (na przykład na emeryturze lub za kilka lat) bądź gdy kupuje kolejną nieruchomość do celów mieszkaniowych. Druga z wymienionych sytuacji może wystąpić, gdy rodzina podatnika mieszka w innym miejscu niż te, w którym wykonuje on pracę zarobkową. Wtedy również może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Problematyczna jest również kwestia kupna mieszkania na wynajem. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, jednak mieszkanie powinno być wynajmowane jedynie przez pewien okres, po którym podatnik powinien się do niego wprowadzić.

Mieszkanie tylko dla siebie

Nie jest możliwe uniknięcie opodatkowania poprzez zakup mieszkania dla osoby trzeciej – dziecka, rodziców czy innych członków rodziny. Z ulgi nie można również skorzystać, gdy w mieszkaniu właściciel bywa jedynie okazjonalnie, co oznacza, że wyłączone są z niej wszelkie domki letniskowe czy mieszkania, w których właściciele zamieszkują tylko sezonowo. Wyjątkiem jest wyżej wymieniona sytuacja, w której podatnik świadczy pracę w innym miejscu, niż położony jest jego dom rodzinny. Musi być to jednak praca stała, a nie sezonowa czy jedynie okazjonalna.

Ważne terminy

Jeżeli przed upływem 5 lat od czasu nabycia nieruchomości właściciel zechce ją sprzedać, by uniknąć opodatkowania w ciągu kolejnych trzech lat musi zakupić nową nieruchomość we własnych celach mieszkaniowych. Nie jest więc możliwe przeciąganie momentu, w którym nabędzie nową nieruchomość. Jeżeli przekroczy okres 3 lat, konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego wraz z odsetkami. Co więcej, w tym czasie musi zostać podpisana umowa zakupu nieruchomości, która ostatecznie przenosi prawo własności na podatnika. Nie spełniają tej reguły umowy przedwstępne czy deweloperskie.

Podatek od dochodu

Podatku nie zapłacą również osoby, które nie wzbogaciły się na sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli została ona sprzedana po niższych kosztach, niż stanowiły koszty jej nabycia, podatnik nie uzyskał dochodu, zatem nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Taka sytuacja ma miejsce rzadko, jednak osoby sprzedające mieszkanie “po kosztach”, na przykład ze względu na złą sytuację finansową, nie muszą obawiać się opodatkowania.

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000724&type=2
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci

 

Dodaj komentarz