Grafika 2D - kobieta i mężczyzna w kaskach budowlanych oglądają coś na tablecie
Aktualności

Nowy sposób na zdobycie mieszkania – kooperatywy mieszkaniowe

217wyświetleń

Wiele wskazuje na to, że od marca 2023 roku będzie łatwiej zdobyć mieszkanie lub dom. Związane jest to z planowanym wejściem w życie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, łatwiejszym dostępem do kredytów bankowych, a także nieruchomości będących w zasobach gminy.

Ustawa, którą sejm przyjął jednogłośnie, ma zacząć obowiązywać od marca 2023 roku. Ustawa „o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych” umożliwi wspólne kupowanie gruntów oraz budowę lub remont mieszkań przez grupę składającą się z co najmniej trzech osób fizycznych. Inwestorzy będą mogli wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową, która będzie odpowiadała ich potrzebom. Dzięki temu rozwiązaniu rząd planuje zwiększyć dostęp do mieszkań w naszym kraju.

Kooperatywa mieszkaniowa stanowi alternatywę dla zakupu gotowego mieszkania od dewelopera. To dobre rozwiązanie dla osób, które planują budowę we własnym zakresie. Pierwsze osiedle zbudowane w ten sposób powstało w Danii pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie w Danii w ramach kooperatyw mieszkaniowych budowanych jest blisko 5 proc. nieruchomości, a idea ta popularyzowana jest w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Kooperatywę mieszkaniową zawiązać mogą minimum trzy osoby fizyczne, które chcą wspólnie nabyć działkę budowlaną i postawić na niej domy jednorodzinne lub budynek wielorodzinny. Istnieje również możliwość zakupu już istniejących budynków i przeprowadzenia w nich remontu, aby dostosować go do własnych potrzeb. Zgodnie z ustawą w ramach inwestycji powstać muszą co najmniej trzy lokale mieszkalne, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy, a nie nastawione na zysk. Osoby tworzące kooperatywę mieszkaniową działają na podstawie zawartej między sobą umowy i mają solidarnie odpowiadać za jej zobowiązania, co ma zwiększyć bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne osób, które zdecydują się na działanie w takiej formule.

Zgodnie z założeniami część koniecznych prac budowlanych członkowie kooperatywy wykonują we własnym zakresie, co pozwala na ograniczenie kosztów budowy, ponieważ nie trzeba płacić dodatkowo podwykonawcom i deweloperom. Zapisy ustawy, która ma zacząć obowiązywać w marcu bieżącego roku, zakładają również łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych dla członków kooperatywy, dzięki zniesieniu przepisu o minimalnej wysokości gwarancji. Będą oni mieli możliwość wniesienia większego wkładu własnego, podniesione zostaną również limity cenowe za metr kwadratowy mieszkania nabywanego z rynku pierwotnego i wtórnego. Łatwiejszy ma być także dostęp do działek, które należą do gminnego zasobu nieruchomości. Zgodnie z ustawą kooperatywy mieszkaniowe będą mogły je nabywać na preferencyjnych zasadach, obejmujących m.in. możliwość uzyskania od gminy bonifikaty od ceny nieruchomości.

ŹRÓDŁA:
sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2627
gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-kooperatywach-mieszkaniowych-oraz-zasadach-zbywania-nieruchomosci-nalezacych-do-gminnego-zasobu-nieruchomosci-w-celu-wsparcia-realizacji-inwestycji-mieszkaniowych
gov.pl/web/rozwoj-technologia/ruszyly-konsultacje-publiczne-projektu-ustawy-o-kooperatywach-mieszkaniowych

Dodaj komentarz